Web Sitemizi Ziyaretinizde İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Bilgilendirme
KVK Kanunundan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, iş bu “Dost Cırt Bant Dokuma Sanayi A.Ş.” ye ait https://cirtbant.com/ Web Sitesi ziyaretçilerinin işlenen verileri hakkında bilgilendirmek isteriz.

 1. Tanımlar:

Çerezler: Web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler, cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılarak size kolaylık sağlamaktadır.

Web sunucusu Kayıtları: Web sitelerinin yayınlandığı sunucuların ziyaretçilerinin web sitelerinin bağlantı IP adresleri ile ziyaret saatlerini otomatik olarak oluşturduğu dijital kayıtlardır.

Sipariş Formu Kayıtları: Web sitemiz üzerinden Sipariş Formu doldurmanız halinde form üzerinden talep edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz.

 • Web Sitemizi Ziyaretiniz Sırasında Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız:

Web sitemizde ÇEREZ yöntemi ile kişisel veri işlenmemektedir. Ancak web sunucumuz tarafından İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında kullandığımız IP adresiniz ile sitemize erişim zaman bilgisi kayıt edilir. Teknolojik bir zorunluluk olarak sınırlı bir süre kayıt edilmesi dışında IP bilginiz ve web sitemize erişim zamanınız farklı bir işleme faaliyetine tabi tutulmamaktadır.

Web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçmek üzere sipariş formu doldurmanız halinde form üzerinde bulunan bilgileriniz email sunucumuza kayıt edilir. İletişimimizin ticari bir faaliyete dönüşmesi halince bilgileriniz muhasebe sistemimizde kanuni sürelere göre saklanır. Bu durum dışında kişisel verileriniz işlenmez. 

Yukarıda ifade edilen tanım ve amaçlar ile işlenen verileriniz hiçbir gerçek veya tüzel kişiliğe aktarılmaz.

 • Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuat uyarınca;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi,

 •  Https://cirtbant.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak form içerisinde bildirilen ilgili adrese şahsen veya Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Https://cirtbant.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak form içerisinde bildirile ilgili Kep adresine mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • Şirketimiz bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için sizinle kontağa geçebilir veya ilave evrak talep edebilir.
Konuşma Başlat
Yardıma mı ihtiyacınız var?